pátek 15. července 2022

TinyHA: měření elektroměru a vodoměru

Elektroměr má na sobě červenou LEDku s poznámkou 500 impulzů / kWh. Vodoměr ještě nedávno disponoval viditelným kovovým kolečkem, které se otáčelo tempem jedné otáčky na litr vody.

Navržené snímače jsou neinvazivní, tedy pouze ze zvenku připojí na příslušný měřič. U elektroměru využívám fotoodporu (GL5539 nebo něco podobného) a snímám bliknutí zmíněné LED.  Fotoodpor je zapojen v děliči s rezistorem volitelně 10kohm nebo 470ohm, čímž lze dále nastavit rozsah. AD převod je spouštěn periodicky, udělá se průměr ze 4 hodnot a následně porovná s hraniční hodnotou s uvažováním hystereze. Konkrétně pro elektroměr mám AD převod spouštěný po 4ms a nalezené AD hodnoty jsou <190 zhasnuto, >200 svítí. Pro zjištění hodnot je implementovaný příkaz MEAS_SENSOR.

Funkce vodoměru byla o něco zajímavější, vycházel jsem z řešení Petra Stehlíka, který měl stejný vodoměr Sensus 420 a od kterého jsem získal také STL model přípravku pro přichycení senzoru. Pro měření využívám stejný hardware jako u elektroměru, použité čidlo je typu TCRT5000L. Každých 100ms na něj na 500us posvítím LEDkou a změřím AD vstup ze snímače. S hranicemi <170 ne, >190 ano dokážu spolehlivě detekovat přítomnost odrazivé části terčíku vodoměru. Počítání otáček terčíku už je na firmwaru AVRka.

A teď ta negativa. U elektroměru zatím vše funkční, ale v extra slunných dnech zřejmě prosvítá slunko přes nedokonale těsnící dvířka skříně elektroměru, takže kolem pravého poledne měření zlobí. Nicméně to bude jistě řešitelné drobnou úpravou rozhodovacích úrovní.

U vodoměru je to horší. Jednoho dne zazvonil technik z vodáren, že jde měnit vodoměr a instalovat dálkový odečet. Bohužel přesně stejným způsobem, jako jsem používal já, tedy optickým snímáním terčíku. Systém SMART vodoměrů zakoupený BVK je zcela uzavřený, využívá řešení francouzské firmy SUEZ Smart Solutions. Podařilo se mi dohledat použití komunikace v pásmu 169 MHz, protokol Wize je end-to-end šifrovaný AES, navíc odečet probíhá pouze několikrát denně, takže nic snadno přístupného pro vlastní zpracování. Webové rozhraní nic moc, API pro získání stavu vodoměru neexistuje. A cvaknout se na kabel od jejich snímače jsem zatím neměl odvahu :-)