pátek 28. března 2008

MapGen v2 - konečně univerzál

Po delší době jsem měl kreativní náladu a rozhodl jsem se konečně zkusit vytvořit univerzální stahovadlo map. A softwárek MapGen v2 je na světě a jako vždy volně ke stažení zde. Jedná se obět o konzolovou aplikaci, která převážně generuje tuny příkazových skriptů. Pro veškeré operace s grafikou se využívá balík NetPbm, který je nutné nainstalovat. Pro závěrečný převod je využitý klasický prohlížeč IrfanView, který si lépe poradí s kompresí u některých formátů.

Konfigurace programu MapGen_v2.exe tentokrát neprobíhá z příkazové řádky, ale zápisem jednotlivých údajů do INI souboru mapgen.ini. Nejdůležitější je sekce [Main]. Uroveň mapy (MapLevel) je jasná, souřadnice (StartX, StopX, StartY, StopY) lze určit programem MapCoord (StartX/Y je levý dolní roh, StopX/Y je pravý horní). Upozorňuji, že souřadnice musí být správně zaokrouhleny, proto je nutné v MapCoordu nastavit stejnou úroveň detailu mapy, jaká bude použita v MapGenu.

Dále se vybírají aktivní mapy (ActiveMaps). Jedná se o indexy v souboru dále definovaných vrstev, oddělené čárkou. První mapa je vždy podkladová, případné následující (nepovinné) jsou overlay vrstvy, tj. překryvné. Overlay vrstvy musí být "průhledné", je tedy možné použít jen turistické značky, cyklotrasy a popisy, ne skládat např. fotomapy s historickými, ale to je snad jasné. Následuje název výsledné mapy (bez přípon), případné parametry konverze pro IrfanView a výstupní grafický formát map. Pro turistické a základní mapy doporučuji formát png, položku IrfanViewParams je vhodné ponechat, aby se snížila barevná hloubka. Pro ortofotomapy a historické je vhodnější formát jpeg, položka IrfanViewParams se zakomentuje středníkem na začátku řádku, příp. zcela smaže.

V sekci [Config] se nastavuje server, ze kterého se mapy stahují, a dále cesty do adresáře NetPbm (musí končit lomítkem) a IrfanView (přímo na aplikaci). Následují sekce popisující jednotlivé vrstvy map, název a formát záleží na formátu dat, uložených na serverech Seznamu.

Program MapGen vygeneruje čtyři příkazové skripty a MAP soubor pro OziExplorer. Skripty se spouštějí v pořadí podle jejich čísel. Vše je možné ještě více automatizovat spuštěním skriptu mapgen_start.cmd, který zavolá MapGen a následně jednotlivé skripty.

Tato nová verze by měla v plné míře nahradit všechen můj stávající software s výjimkou MapCoordu. Nadále platí, že posledním krokem by mělo být otevření vzniklého dílka v OziExploreru a znovuuložení MAP souboru - tím se dopočítají chybějící parametry (Moving Map) nezbytné mj. pro správné zobrazování oblasti mapy v náhledovém okně. Z mnoha souborů, které jsou po dokončení v adresáři programu, je důležitá výsledná mapa (přípona png nebo jpeg) a soubor kalibrace OziExploreru (přípona map).Edit 1.4.2008: Byl jsem upozorněn na chybnou kalibraci v OziExploreru, správně fungovala jen úroveň 13. Chyba je opravená, v balíku je nyní MapGen v2.1. Dále jsem do INI souboru přidal definici reliéfu (stínování), která mi minule nějak unikla. A nakonec ještě upozornění, při tvorbě fotomap do formátu JPEG se v INI souboru v položce ResultFormat musí zadat jpg, nikoliv jpeg. Přinejmenším má verze Oziho to nepřekousla.

neděle 23. března 2008

MapCoord - výpočet souřadnic

Určování hexadecimálních souřadnic, které jsou potřeba jako vstup do prográmků pro stahování ortofotomap a turistických map, je dost špatně pochopitelné. Proto jsem vytvořil jednoduchý prográmek, který je dokáže vypočítat. Na mapy.cz se rozklikne položka Další funkce a vybere se Odkaz na tuto mapu. Link se zkopíruje do políčka v programu MapCoord (spustitelný soubor, zdrojový kód) a zvolí se požadovaná úroveň mapy. V jednom sloupečku se ukazuje hexadecimální reprezentace souřadnic, v druhém je číslo zaokrouhlené podle vybrané úrovně mapy.

V textovém poli jsou vypsané souřadnice, které slouží jako vstup pro programy MapGen/MapCat. Pro stažení konkrétní mapy se tedy na serveru mapy.cz vybere jeden roh, z programu MapCoord se získají souřadnice StartX a StartY. Potom se vybere druhý roh a StopX a StopY je na světě.

úterý 18. března 2008

Pokusy s AD9951 a AD831

Práce na projektu KV transceiveru pomalinku pokračují, pokud vše půjde dobře, vznikne z něj diplomka. Z toho vyplývá, že za rok a kousek by mělo být hotovo, pokud se chci dočkat titulu :-) . V uplynulých týdnech jsem navrhl, oživil a provedl některá měření na dvou blocích budoucí radiostanice, kmitočtové syntéze a směšovači.

Lokální oscilátor bude zřejmě řešen pomocí přímé číslicové syntézy s obvodem Analog Devices AD9951. Jedná se o 14-bitovou DDS s maximálním taktem 400MHz, oproti svým předchůdcům (mnou v něčem použité např. AD9851, AD9833 a AD9835) se může chlubit zejména větší čistotou spektra výstupního signálu. Na obrázku je vidět na DPS s rekonstrukční dolní propustí na 40MHz, taktovaná krystalem 24MHz, jehož kmitočet je na vnitřní PLL násoben na 120MHz. Výsledné spektrum je velmi čisté, patrná je zejména druhá harmonická, která je potlačena průměrně jen o 45dB. Úroveň za LPF bez dalšího zesilování se pohybuje mezi -5 až -3dBm (na 50 ohmech), od 40MHz prudce klesá. DDS je řízena jednoduchým přípravkem s nějakým AVR a pár tlačítky. Nejdůležitější měření, které je zatím přede mnou, je zjištění fázového šumu výsledného signálu a jeho závislost na zdroji hodin DDSky - pravděpodobně bude nutné místo krystalu a vnitřní PLL násobičky použít externí krystalový oscilátor.

Směšovačů je v dnešní době používaná celá řada, vzhledem k požadavku na vysokou odolnost přicházejí v úvahu zejména vyvážené diodové směšovače (většinou od Mini-Circuits) a spínané směšovače. V současné době experimentujeme se směšovačem AD831, který je oblíbený zejména amatérem S54S. Zatím mohu říct asi tak to, že funguje, důkladné testy a měření ho teprve čekají.

Jinak jsme dnes s kolegy byli v Praze na ČTÚ a konečně máme udělané oprávnění HAREC. Takže značky a koncese už jsou skoro v poště :-)


Historické mapy a ortofotomapy - aktualizace

Po dlouhé době jsem byl šetrným způsobem donucen k aktualizaci původního softwaru MapGen/MapCat. Požadavkem byla podpora historických map ze serveru mapy.cz. No a když už jsem se do toho pustil, rozhodl jsem se to udělat trošinku pořádněji, takže vznikl software, který je univerzálně použitelný pro všechny zdroje, které jsou ve formátu JPEG, tj. momentálně aktuální a staré ortofotomapy a historické mapy z let 1836-52. Program je dostupný ke stažení v balíku z mého webu.

Výběr mezi mapami se provádí volbou v INI souboru gencat.ini. Dále je možné zvolit úroveň map ke stažení. Postup využití programů je stále stejný jako u původní verze - nejdříve se spustí mapgen.exe, zadají se souřadnice. Dále dávka wget_run.cmd, která volá wget.exe pro stažení mapových dat se serverů Seznamu. Následuje spuštění mapcat.exe se zadanými souřadnicemi a požadovaným jménem mapy. Ten vygeneruje bitmapu, kterou je nutné zkonvertovat do formátu JPEG (např. pomocí programu IrfanView). Posledním krokem je otevření vzniklého dílka v OziExploreru a znovuuložení MAP souboru - tím se dopočítají chybějící parametry (Moving Map) nezbytné mj. pro správné zobrazování oblasti mapy v náhledovém okně.